Informació

Els següents “links” són webs que parlen sobre el canvi climàtic, us anirem posant “links” de webs o jocs sobre el canvi climàtic que trobem interessants:

https://mansunides.org/ca/definicio-canvi-climatic (català)

https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/ (català i castellà)

https://www.ara.cat/etiquetes/canvi_climatic.html (català)

https://cat.elpais.com/tag/cambio_climatico (català)

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/ (català)

http://www.aprendizajeverde.net/temas/cambio-climatico/juegos (castellà i és un joc)

https://emprenem.ara.cat/blogs/canvi-climatic/Que-causa-canvi-climatic_6_426617335.html (català)

https://www.oxfamintermon.org/ca/efectes-canvi-climatic (català)

https://www.miteco.gob.es/va/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/el-cambio-climatico/ (castellà)

https://climatekids.nasa.gov/menu/play/ (anglès i és un joc)

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/cambio-climatico (castellà i és un joc)